Sustainable financing in Democratic Republic of Congo through FDOV

Enclude and i-Finance Solutions cooperate to make SMEs function in a sustainable financial way

This interview (in Dutch) was done by the Dutch Enterprise Agency (RVO). It is part of a series about FDOV and FDW stories from the field.

Economisch vooruit willen, maar niet over de financiële middelen beschikken om dat te kunnen doen. Dat is eerder regel dan uitzondering in Congo (DRC).

Een land jarenlang geteisterd door oorlog met een ingewikkelde politiek en slechte infrastructuur, biedt geen gemakkelijk basis. Toch blijkt het mogelijk kleine en middelgrote ondernemingen op een financieel duurzame manier in Congo te laten opereren. Enclude doet dit in een partnerschap met de financiele instelling i-Finance Solutions.

Economische vooruitgang

“Wij stimuleren wereldwijd ondernemers economisch vooruit te komen”, vertelt Celine van Soest, Consultant Inclusive Finance bij Enclude. “Dat gaat breder dan microfinanciering alleen. Denk bijvoorbeeld ook aan het financieren van boerenbedrijven en duurzame energieprojecten. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevordert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toegang tot financiering. Het was dan ook logisch om hen in te schakelen bij het opzetten van i-Finance Solutions in Congo.”

“RVO.nl heeft het projectplan mede geoptimaliseerd en de benodigde FDOV-subsidie verstrekt.” Deze subsidie, de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV), stimuleert publiek-private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Grote risicomarkt

“De CEO van i-Finance Solutions heeft langere tijd voor een bank in Oeganda gewerkt en zag kansen in Congo,” aldus Celine. “Om een financiële instelling op te zetten, waren investeerders nodig. Die waren niet eenvoudig te vinden, aangezien Congo een grote risicomarkt is.” De uiteindelijke groep van 10 investeerders gingen mee op het moment dat RVO.nl besloot de benodigde subsidie te verstrekken. In 2012 kregen de plannen vorm. De daadwerkelijke financieringsactiviteiten gingen in 2014 van start.

Tussen de mensen

“We willen de toegang tot financiering vergemakkelijken, zodat de economische ontwikkeling beter op gang komt. Maar liefst 90% van de bevolking bewaart zijn geld thuis en niet bij een bank. Echt tussen de mensen gaan zitten, maakt de stap kleiner om naar een financiële instelling te gaan voor een lening. En die keuze werpt zijn vruchten af: het eerste kantoor in Kinshasa had na 2 maanden ongeveer 1.900 klanten. Geen enkele lening wordt te laat terugbetaald.”

Rurale gebieden

“I-Finance Solutions moet een rendabele financiële instelling worden zonder subsidieafhankelijk te zijn.” Celine vervolgt: “Na het verankeren in Kinshasa gaan we door naar de kleinere steden en rurale gebieden. Het duurzame aspect komt terug in het verstrekken van kredieten aan bedrijfjes en initiatieven met een positieve sociale en milieu-impact. Het project is succesvol wanneer we 40.000 klanten met een lening hebben en 240.000 spaarklanten waarvan tweederde buiten de stad.”

Source: RVO.