Event 30 April 2015: lunch lecture on Inclusive Green Growth, and PPPs

A Green Economy for Human Well-Being: UNEP and PBL present their work on Inclusive Green Growth

[announcement in Dutch, but the (English) publication ‘Inclusive Green Growth. A reflection on the meaning and implications for the policy agenda of the Dutch Directorate-General of Foreign Trade and Development Cooperation’ by Jetske Bouma and Ezra Berkhout can be downloaded here]

Op donderdag 30 april van 12.00u tot 14.00u is er een lunchlezing van het United Nations Environment Programme (UNEP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Steven Stone is Chief Economics and Trade Branch,van het Green Economy Initiative bij UNEP. Hij zal een presentatie geven over het Partnership for Action on Green Economy (PAGE) en het Joint Program on the Green Economy. PAGE is ontstaan n.a.v. de Rio+20 conferentie over duurzame ontwikkeling vanuit UNEP, ILO, UNDP, UNIDO en UNITAR. Het programma heeft als doel om landen te helpen een groene groei-strategie te ontwikkelen. Op dit moment is PAGE actief in zes landen: Burkina Faso, Ghana, Mauritius, Mongolië, Peru en Senegal.

Het Joint Program on the Green Economy is een programma van UNEP, UNDP en UNDESA, gefinancierd door Nederland. Zij hebben partnerlanden geholpen met assessments ter ontwikkeling van een groene economie, eveneens in vervolg op de Rio+20 conferentie. Overheden worden geholpen te bepalen hoe zij hun economie kunnen vergroenen, in welke sectoren en met welke middelen.

Daarnaast geven Jetske Bouma en Ezra Berkhout van PBL een presentatie over een studie die zij uitvoeren in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze studie gaat over publiek-private partnerschappen die in toenemende mate worden ingezet binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Vraag is of dergelijke partnerschappen bijdragen aan de doelstellingen van Inclusieve Groene Groei (IGG), en hoe de potentiële bijdrage van partnerschappen aan IGG kan worden versterkt. Naar deze vraag heeft PBL, in samenwerking met AidEnvironment en Triple E consultancy, onderzoek gedaan met als doel om de (potentiële) bijdragen van partnerschappen en mogelijke implicaties voor partnerschapsontwerp in kaart te brengen.